This is a free Purot.net wiki
 • View:

Mediatekstejä

Tässä ÄI3-kurssiin liittyvässä wikissä kirjoitatte erilaisia mediatekstejä sekä yksilöinä että ryhmissä.

Tekstien kirjoittaminen ja lukeminen kehittää

 • oikeinkirjoitustaitojanne
 • asiatyylin käyttämistä
 • lähdetietojen hyödyntämistä ja merkitsemistä.

Tekstejä havainnollistetaan kuvien ja videoiden avulla.

Lisäksi wikissä on hyvä harjoitella palautteen antamista ja vuoropuhelua.

Arviointi

 • tekstien asiasisältö
 • tekstien laajuus
 • oikeinkirjoitus ja asiakieli
 • kappalejako (rakenne)
 • lähdemerkinnät
 • kommentointi
 • suulliset esitykset

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.

Käytä kommenteissakin työelämään sopivaa asiatyyliä!

Kommentissa voi kannustaa, antaa ideoita ja tehdä tarkentavia kysymyksiä.